CÔNG TY CÔNG NGHỆ IIP
Lĩnh vực phát triển phần mềm, tư vấn CNTT và dịch vụ Phần mềm cho các doanh nghiệp, Tổ chức vừa và lớn

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - IP

Sản phẩm sự kết tinh sức mạnh công nghệ và tinh hoa quản trị. Sản phẩm khẳng định Top 1 trên thị trường thế giới, đưa AI vào quản trị...

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ KHO, TÀI SẢN, BÁN HÀNG

Bog cheeky bugger blow off only a quid grub he legged it porkies tosser young delinquent argy-bargy.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Bog cheeky bugger blow off only a quid grub he legged it porkies tosser young delinquent argy-bargy.

XÂY DỰNG APP CHO MOBILE

Bog cheeky bugger blow off only a quid grub he legged it porkies tosser young delinquent argy-bargy.

ĐÀO TẠO

Bog cheeky bugger blow off only a quid grub he legged it porkies tosser young delinquent argy-bargy.

TƯ VẤN

Bog cheeky bugger blow off only a quid grub he legged it porkies tosser young delinquent argy-bargy.

Sứ mệnh

Sáng tạo vì con người, thấu hiểu và phục vụ một cách chuyên nghiệp. Liên tục đổi mới, cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn hảo.

Giá trị cốt lõi

Những giá trị cốt lõi là lời cam kết của IIP đối với khách hàng, đối tác, các nhà đầu tư, với xã hội và với chính bản thân chúng tôi. Những giá trị này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của IIP để trở thành một doanh nghiệp kinh doanh sáng tạo vì con người.

Tầm nhìn

IIP định hướng thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu, phát triển bền vững trên nền tảng tri thức và áp dụng công nghệ AI, hoạt động toàn cầu, tích cực đóng góp cho đất nước và phát huy năng lực sáng tạo của mỗi thành viên